De Stichting

De Stichting Behoud Walburgiskerk is opgericht in 1990. De stichting houdt zich bezig met het bijeenbrengen van middelen voor onderhoud en restauratie van de Walburgiskerk. Hierdoor wordt de Protestantse Gemeente Zutphen, bij wie het eigendom van de kerk berust, ondersteund bij de instandhouding van deze monumentale kerk. Een onderdeel van de Walburgiskerk is de Librije, de unieke kettingbibliotheek, die in de periode van 1561 tot 1564 werd gebouwd. Het beheer van de Librije berust bij de Stichting Librije Zutphen.

 

ANBI

De Stichting Behoud Walburgiskerk wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor ANBI-LOGOgevers geldt dat giften aan goede doelen in aanmerking komen voor belastingaftrek als het goede doel is aangemerkt als ANBI.

 

Doelstelling stichting

Het wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk te Zutphen en het behoud van het gebouw. Het bijeenbrengen van middelen voor onderhoud en restauratie van de Walburgiskerk.

 

Het bestuur:

Vanaf april 2016 bestaat het bestuur uit leden van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zutphen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor het werk en de inzet die zij voor de Stichting Behoud Walburgiskerk verrichten.

© Stichting Behoud Walburgiskerk

Login | Webmaster